ooms verbodenlezing 345x230Het schilderij waar het hier over gaat is van Karel Ooms en het is te vinden in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel. Het wordt momenteel niet geëxposeerd. Toch is het een soort embleem van de reformatie in België.

'Verboden lectuur' is een thema in de 2de helft van de 19de eeuw, met name rond de schoolstrijd. Henri Leys, die bevriend was met Ooms, maakte bijv. ook een ets, 'La lecture de la bible' (met Luther erbij), en andere 'Reformatie-gelieerde' schilderijen en gravures (o.a. met interieur van Luthers huis te Wittenberg). Beiden horen tot de historieschilders die gefascineerd zijn door de 16de eeuw als een eeuw, die zowel glorieus als rampzalig was voor onze contreien.