temmerman luther 345Een nieuw boek van Johan Temmerman.

In 2017 gedenkt men wereldwijd het begin van de Reformatie. Het zal dan 500 jaar geleden zijn dat Maarten Luther (1483-1546) met 95 stellingen het toenmalige wereldbeeld hervormde. Wie was deze man en wat heeft hij ons vandaag nog te vertellen? Wat heeft de Reformatie teweeggebracht en waarom moeten we deze hervormingsbeweging herdenken? Op deze vragen geeft het boek Maarten Luther, 500 jaar reformatie een antwoord.

Op ZATERDAG 18 FEBRUARI om 14u wordt het boek voorgesteld in de kerk van het Augustijnenklooster te Gent (St. Stefanuskerk in de St. Margrietstraat). Enkele theologiestudenten zullen de boekpresentatie omlijsten met orgelmuziek uit deze periode. De 18e februari is tevens de sterfdag van Maarten Luther die, zoals we weten, tot aan zijn uitzetting uit de orde Augustijnenmonnik is geweest.

Johan Temmerman is hoogleraar systematische vakken aan de Faculteit voor Protestantse Theologie in Brussel. Hij is gesprecialiseerd in godsdienstwetenschappen met nadruk op alternatieve stromingen in de Westerse cultuur.

Het boek is het verslag van een verkenningstocht doorheen de ontwikkelingen die de westerse cultuur maakte. We vertrekken vanuit het leven van Luther en wandelen langs 500 jaar cultuurgeschiedenis. 

Je bent dus van harte welkom op zaterdag 18 februari om 14u in de kerk. Nadien wordt nog een glas aangeboden in een aangepast etablissement in de buurt.