ekd bezoek paus 345Ruim 500 jaar geleden, voordat de Reformatie begon, bracht Luther een bezoek aan Rome. Hij was geschokt en ontstemd over de stad waar de hoogste leiders van de kerk zijn residentie had. Het gaf mede de aanzet tot zijn houding tegenover de paus in latere tijden. De voorzitter van de Evangelisch Deutsche Kirche Heinrich Bedford-Strohm bracht met een delegatie Lutheranen kortgeleden een bezoek aan de paus.

Om het contact nu op een heel andere voet voort te zetten, namelijk "in een geest van wederzijds vertrouwen en wederzijds respect". Ook Paus Franciscus reageerde innemend: "Het is veelzeggend dat de protestanten en katholieken, ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van de Reformatie, historische gebeurtenissen uit het verleden als een kans beschouwen om Christus opnieuw in het middelpunt van hun relaties te plaatsen." Voorzichtig voegde hij er ook aan toe: "Maar tegelijk blijven aanhoudende verschillen inzake geloof en ethiek uitdagingen op de weg naar zichtbare eenheid". Lees het hele artikel op Kerknet.